+420 608 024 599
+420 608 024 599
Projekce photo

Projekce

Zajišťujeme pro Vás tyto služby:

 • zpracování urbanistických studií
 • zpracování investičních záměrů v požadované podrobnosti
 • zpracování architektonických studií a návrhů stavby včetně vizualizací a animací
 • vyhodnocení vhodnosti staveniště
 • ekonomické vyhodnocení námi navržených řešení
 • zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
 • zpracování dokumentace pro stavební povolení
 • vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby
 • zpracování dokumentace pro realizaci stavby
 • zpracování dokumentace skutečného provedení
 • tepelně techncké výpočty - průkaz energetické náročnosti budovy
 • výkon technického a autorského dozoru
 • zajištění inženýrské činnosti
 • zaměření stávajícího stavu objektů a geodetické zaměření pozemků
 • zajištění hydrogeologických, stavebně technických, radonových, památkových, dendrologických a dalších průzkumů,akustických studií
 • provedení modelu stavby ve 3D
 • provedení položkového a slepého rozpočtu
 • 3D modely terénu a výkopových prácí s přesným výpočtem kubatury

 

Máte zájem o naše služby?

Položky označené * jsou povinné

Prosím ověřte, že nejste robot.

Právě provádíme