+420 572 551 599
+420 572 551 599
Energetická centra photo

Energetická centra

Energetická centra patří mezi obnovitelné zdroje energie. Ve fermentačních nádržích jsou bioplyny vytvářeny bakteriemi rozkládající biologický materiál v anaerobním prostředí (bez přítomnosti kyslíku). Hnilobný proces organické hmoty vytváří plyny (především metan), které lze využívat jako zdroj energie (elektřina a teplo) pomocí kogeneračních jednotek.

V případě energetického centra se jedná o odpadovou bioplynovou stanici, kde jsou zpracovávány biodegradovatelné odpady:

 • Potraviny s prošlou expirační dobou včetně obalových materiálů,
 • odpady z potravinářského průmyslu,
 • vedlejší živočišné produkty z oblasti výroby masa, ryb a jiných potravin živočišného původu,
 • odpady z výroby cukru,
 • odpady mlékárenského průmyslu,
 • odpady z pekáren a výroby cukrovinek,
 • odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů,
 • rezidua z výroby a zpracování ovoce, zeleniny a obilovin,
 • odpady z konzervárenského průmyslu,
 • biologicky rozložitelné odpady a zbytky jídel z gastronomických zařízení,
 • kaly z čistíren odpadních vod,
 • kaly ze septiků a žump,
 • biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků (travní hmota),
 • odpady z rostlinné a živočišné zemědělské výroby.

Devízu tohoto zařízení tvoří možnost likvidace biologicky rozložitelných odpadů včetně obalových materiálů (papír, plast, sklo, kovy).

Přeměna bioplynu na elektrickou energii a teplo pomocí obnovitelných zdrojů napomáhá k obnově životního prostředí, což je vhodný způsob odstraňování některých organických odpadů jejich využitím jako druhotných surovin, které by skončili na skládce.

Energetické centrum v obci Rapotíně

Naše společnost Fainstav, s.r.o., se v rámci evropské akciové společnosti IS Environment SE investorsky podílí na výstavbě energetického centra řešící problematiku likvidace odpadů.

V současné době v obci Rapotín probíhá výstavba energetického centra, odpadové bioplynové stanice, které zpracovává druhotné suroviny biologického charakteru z komerční sféry (stravování, potravinářství i zemědělství) či prošlé potraviny (zelenina, ovoce, mléčné a pekárenské výrobky, mlékárenské výrobky atd.), případně suroviny zemědělského charakteru k výrobě bioplynu anaerobním procesem - fermentací. Tato pokroková technologie dokáže zpracovat zmíněné organické odpady a to i včetně obalových materiálů, jež jsou následně tříděny.

Časový harmonogram projektu:
Zahájení stavby: IV/2015
Ukončení stavby: XII/2015
Předpokládané zahájení zkušebního provozu: II/2016
Předpokládané zahájení plného provozu: VII/2016

Technické parametry energetického centra:
Instalovaný elektrický výkon kogeneračních jednotek: 905 kWe
Instalovaný tepelný výkon 1.015 kWtep
Biometanová výtěžnost: 171 m3/t

Video - slavnostní otevření bioplynové stanice v Rapotíně

Prezentace projektu ECR Rapotín

Kontakt:

Bc. Vlastimil Kuřimský
manažer pro projekty ECR

Fainstav, s.r.o.
J. E. Purkyně č.p. 365
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: +420 / 572 551 599
Mobil: +420 / 777 117 221
E-mail: kurimsky@fainstav.cz
Web: www.isenviroment.cz

 

Máte zájem o naše služby?

Položky označené * jsou povinné

Prosím ověřte, že nejste robot.

Právě provádíme